Latinum
Centrum językowe

mgr Agnieszka Sędkowska

TEL. 0 509 695 443
E-MAIL: info@latinum.pl

Tryb SkypeMe™!


Aplakacja CV

Praca dla lektora - aplikacja CV

DANE OSOBOWE
Imię i Nazwisko *
Data urodzenia * format danych: DD/MM/RRRR
Seria i nr. dowodu osobistego format danych: XXXXXXXXX
PESEL * 11 cyfr pisanych ciągiem: XXXXXXXXXXX
Telefon * numer komórkowy lub stacjonarny
E-mail * format danych maila z podanym @
Plik CV *


ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA
Ulica *
Miasto *
Kod pocztowy *   format danych: XX-XXX


REJESTRACJA PREFERENCJI
Miasto, w którym nauczyciel chce pracować * :
Język, którego nauczyciel chce uczyć * :
Oczekiwane wynagrodzenie netto za lekcje indywidualne * :
Oczekiwane wynagrodzenie netto za lekcje grupowe powyżej 5 osób:
Wykształcenie:
Jeżeli kandydat nie posiada żadnych egzaminów językowych, prosimy nie wypełniać poniższego pola.
Zdane egzaminy językowe:
Prosimy o wskazanie swojego doświadczenia w nauczaniu. np: korepetycje, praktyki, szkoły językowe. Jeżeli kandydat nie posiada doświadczenia, prosimy nie wypełniać poniższego pola.
Dotychczasowe doświadczenie w nauczaniu:
Jeżeli kandydat nie posiada referencji, prosimy nie wypełniać poniższego pola.
Referencje:
Jeżeli kandydat nie uczy w innych szkołach prosimy nie wypełniać poniższego pola.
W jakich szkołach kandydat uczył w obecnym roku szkolnym:
Dlaczego kandydat ubiega się o pracę w naszej szkole:
Uwagi:
Wypełniając formularz kandydat oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Latinum Centrum Językowe dla celów procesu rekrutacyjnego.
* - pole, jest polem obowiązkowym